I fengsel for å kjøre utenfor scooterløype: Et forslag helt på vidda!

Scooterfengsel

I Norge er kjøring med snøscooter regulert av motorferdselloven eller lov om motorferdsel i utmark. Denne loven kom i 1978 og ble revidert i 1988. Før denne loven kom var det fri ferdsel i utmark, og det var også lovlig å kjøre snøscooter på offentlig vei.

Det er i regjeringens høringsrunde om snøscooter-
kjøring at Politidirektoratet og Økokrim vil gå hardt til verks for å straffe scooterkjørere som kjører mer enn 300 meter fra lovlig scooterløype. De foreslår at kjøring utenfor lovlig løype skal straffes med to års fengsel!

Når man først leste dette så måtte kalenderen sjekkes, men det var selvsagt ikke 1. april ennå! Og selv om julepynten for lengst er kommet opp på Oxford Street så er det vel litt tidlig at etatene har startet julefeiringen i hovedstaden allerede?

Reaksjonene på forslaget er mange, og heldigvis så er det veldig få som støtter dette, utover Naturvernforbundet, selvfølgelig. Forbundet som nesten ikke har medlemmer i vårt nordlige fylke burde vel strengt tatt heller jobbe med saker som har negativ betydning for
naturen? Som f.eks fjerning av forbygninger langs Altaelva og oppdrett i Altafjorden?

Når man samtidig leser at politet, iflg. statsbudsjettet, må kutte 105 mill på overtid, innkjøp av utstyr og generelle driftsutgifter virker dette merkelig. Og når man vet at det er soningskøer i norske fengsler er jo dette forslaget fullstendig på trynet – selv om man vet at midlene kommer fra forskjellige budsjetter!

Er det noen som kan se for seg situasjonen som tegneren HB har illustrert? For det må vel være slik dette skal gjennomføres i praksis? Kanskje står det et par sleder med «fanger» på parkeringsplassen i Romsdal mens lovens håndhevere er utenfor løypene på fjellet for å fange flere «fornøyelseskjørere»? Dersom man er kvalifisert for et par år i fengsel så man man vel være til stor fare for sine omgivelser og må behandles deretter?

Mann

Kommentarer

kommentarer