Hvorfor åpner ikke Bollo-løypa?

IMG_3968

Jon-Håvar Haukland


Kronstadposten har fått spørsmål fra leserne om hvorfor ikke scooterløypa til Bollo har åpnet ennå. Det er jo snø i området hevder leseren. Vi har sendt spørsmålet videre til Jon-Håvar Haukland, virksomhetsleder for miljø, park og idrett i Alta kommune.

– Denne løypa er spesiell da den går på privat vei. Det er forbudt å kjøre sneskuter på offentlig vei, men ikke på privat vei, forteller Jon-Håvar.

– Så lenge veien er farbar med bil er dette en bilvei. Når veien ikke lenger er farbar med bil pga snø er dette utmark og skuterløypa kan åpne. Det er ikke tillatt å kjøre bil på skuterløype.

Det foregår fortsatt biltrafikk på veien og det transporteres materialer og arbeidsfolk i forbindelse med hyttebygging. I denne overgangs-
perioden kan kommunen i samarbeid med hytteforeningen skilte «forbud for motorvogn, med underskilt gjelder ikke beltemotorsykkel». Så langt i år har vi ikke gjort det, da vi oppfatter at de fleste er best tjent med åpen bilvei når det er så lite snø som nå. Nå meldes det varmegrader i ei uke, og åpning av skuterløypa er mindre aktuelt nå enn før helga.

Når skuterløypa åpner er det fritt fram å bruke alle dispensasjoner for kjøring fra løypa til hyttene. Derfor må det være en del snø i terrenget, slik at vi unngår skader på ungskog og terreng. I tillegg må isen på vannene være sikker. Isen på Langvannet er foreløpig litt tynn. Torsdag 14/11 ble det er målt mellom 13 og 19 cm tykk lagdelt is på Langvannet. I dag (tirsdag denne uka) er det observert råk på Holmvannet.

Den vurderingen vi har gjort så langt i år, mener vi ivaretar flest brukere. Når det kommer mer snø, og vannene i området har sikker is, vil skuterløypa åpne.

Det kan da i en overgangsperiode være aktuelt å skilte «forbud for motorvogn, med underskilt gjelder ikke beltemotorsykkel». Slik skilting vil da gjøres i samarbeid med Bollo Hytteforening.

Kronstadposten takker Jon-Håvar Haukland i Alta kommune for at han tok seg tid og svare Kronstadpostens lesere.

Kommentarer

kommentarer