Fredag i Stabbursdalen, for en uke siden: Godt «naboskap» berget 18 reinsdyr!

Kart

Fredag for en uke siden gikk 18 rein gjennom isen på Øvre Stabbursdalsvann. Dette skjedde på ettermiddagen, når det holdt på å bli mørkt i området der kommunene Alta, Karasjok og Porsanger møtes.

Heldigvis besøkte hytteeier Yngve Kristensen fra Alta sin hytte på nedre Stabbursdalsvann denne helga. Dette visste reindriftsutøverne i området selvsagt om. Og så snart de ble oppmerksom på at flere rein hadde gått gjennom isen ble Yngve kontaktet på telefon av reineier Rasmus John Anti. Yngve Kristensen gjorde umiddelbart en båt klar på en henger. Denne ble hentet av Nils Jovnna Meløy og Nils Henrik Anti. De kjørte fra Nedre Stabbursdalsvann over Verdderyggen og til øvre del av det øverste Stabbursdalsvannet og ankom ca en time etter at det ble oppdaget at reinsdyrene hadde gått gjennom isen. Båten ble satt på vannet og dyrene ble berget i land. Dette skjedde ved hjelp av tre lassoer som ble knyttet sammen. En gjeterhund ble sent med enden av lassoen ut til iskanten der to av reingjeterne ventet i båten. Lassoen ble så festet til en og en rein som deretter ble dratt opp på isen ved hjep av 4-hjulingene som var på land. Det var fem reineeiere som deltok i redningsarbeidet.

Selv om reinene hadde ligget i isvannet i 3–4 timer så var de fleste, etter forholdene i god form og klarte seg selv, men to av dyrene var veldig nedkjølt. De ble fraktet til en lavvo i nærhet og «tint opp». Alle dyrene berget dermed livet fordi det ble reagert raskt og hytteeieren Yngve Kristensen kunne stille båt til rådighet. Det gode forholdet mellom hytteeiere og reindriftsutøverne i området får mye av æren for at dette fikk et lykkelig utfall.

Kronstadposten er også kjent med at hytteeier Kristensen inviterte reindriftsutøverne på pizza og brus på lørdagen for å feire det lykkelige utfallet dette fikk.

Disse reineierne er fra Karasjok og holder til på Stabbursnes/Snekkernes-området om sommeren. Når de flytter til vinterbeitet krysser de Stabbursdalen med Ruhkko-området og flytter på østsiden av Stabbursdalen. Men denne gangen gikk ledereinen ut på isen mot vest der tragedien holdt på å bli et faktum. De andre 17 dyrene fulgte så etter. Det er flere elveutløp i området, og dermed usikker is her til langt ut på vinteren.

Kommentarer

kommentarer

Én kommentar til “Fredag i Stabbursdalen, for en uke siden: Godt «naboskap» berget 18 reinsdyr!”

Det er stengt for kommentarer.