Flytter til sentrum

Nytt lokale_1

En epoke er slutt for Polarlys Boligbyggelag når de etter 45 år i Bossekop pakker sammen og flytter til sentrum. 

– Vi har vokst ut av lokalene vi er i nå, så vi måtte uansett ha flyttet for å få et hensiktsmessig lokale, sier daglig leder i Polarlys boligbyggelag Oddmund Eriksen.

Polarlys boligbyggelag og Garanti blir fra midten av april å finne i andre etasje på Apotekgården – i lokalene som Reindriftsadministrasjonen flytter fra. Lokalene trenger minimalt med tilpassing for vår del – vi kan bare flytte rett inn, forteller Eriksen. – Til og med interiøret er «finnmarksinspirert» og skal ikke byttes ut med det første. – Dessuten får vi samlet hele staben på et plan. Polarlys og Garanti kommer til å få egen inngang der det i dag er personalinngang.

Mange møter

Når det er på det aller hektiske hos Polarlys og Garanti har de opptil 80 møter i måneden – ofte på kveldstid. Til nå har de ofte vært nødt til å leie møtelokaler for å få avviklet disse.
I de nye lokalene har de tilgang til egne møterom og slipper dermed å leie.

Oddmund Eriksen_1

Daglig leder i Polarlys boligbyggelag Oddmund Eriksen.


 

Mer synlig

– Vi ønsker å bli mer synlig blant publikum og kunder – og vi ønsker at flere kommer innom. Vi opplever faktisk at noen ikke vet hvor vi holder til. På sentrum får vi selskap av både DnB Eiendomsmegling og EiendomsMegler 1 – og vi håper selvfølgelig at flere kunder også tar oss med i betraktning når de ønsker å selge bolig. Det er jo ikke til å stikke under en stol at det er på sentrum publikum ferdes, påpeker Eriksen.

Megler uten bank

Garanti megler ikke bare borettslagsleiligheter. De erfarne meglerne hos Garanti megler alle typer boliger og vi er litt ulik de andre meglerhusene i Alta fordi vi ikke er tilknyttet noen bank – og vi har «sultne» selgere. Det synes vi er positivt, sier Oddmund.

I februar går Garanti i gang med å selge nok et leilighetsbygg i popu-
lære Tollevikbergan. Tollevikbergan 5 er under oppføring og nå står nummer 6 på trappene. Mange har fått øynene opp for «perlen» ved sjøen og ønsker seg dit. Håpet er å få solgt så mange at vi allerede til våren kan gå i gang med neste bygg.

Kommentarer

kommentarer