Finnmark Mur og Puss største boligleverandør i Alta: Snart «far» til 350 leiligheter

Roger Hoaas

Rådgiver Roger Hoaas med plankartet av det nye feltet i Aspemyra i Saga.


Aronnes Hageby med 66 boenheter er bare starten på Finnmark Mur og Puss’ eiendomsutvikling. I løpet av overskuelig fremtid vil man ha realisert nye 350 leiligheter, og dermed bli den største boligleverandøren til Altas befolkning noensinne.

Rådgiver Roger Hoaas kom til bedriften på Aronnes fra Tromsø for tre år siden for å bidra i forbindelse med et bestemt eiendomsprosjekt. Lite viste han da han forlot Tromsø at dette ble starten på en voldsom boligutvikling i Alta med han som rådgiver i samme selskap. Nå gjenstår fullføringen av 2. byggetrinn i Aronnes Hageby. Så fort alle er flyttet inn i sine leiligheter, vil utviklingen av det nye feltet «Skogmo» sørvest for Hagebyen, komme i gang med 60–70 leiligheter. Og som ikke det er nok. Til våren skal infrastrukturen på Aspemyra i Saga være klar og det blir mulig å starte byggingen av 250–300 leiligheter. Denne utviklingen hadde selv ikke Hoaas med sin bakgrunn fra boligrushet i
Tromsø kunne sett for seg da han bestemte seg for å flytte tilbake til hjembyen.

Lave felleskostnader

– Ja, det er riktig at det skjer mye på boligfronten i Alta for tiden. Vi har snart fullført Aronnes Hageby. Akkurat nå er det fem, seks familier som venter på innflytting, og det jobbes på spreng for å fullføre leilighetene slik at de kan ta de i bruk før jul. I det hele er etterspørselen større enn det vi klarer å få ferdig, sier Hoaas.

I Aronnes Hageby som er et sameie kan hver eier leie ut eller selge helt fritt. Her er det ingen restriksjoner som i et boligbyggelag, og Hoaas kan skryte av at hagebyen har byens laveste felleskostnader, 400 kroner pr. måned som dekker forsikring, brøyting, utelys osv.

Kommunale avgifter og strømforbruk er
selvsagt ikke tatt med her.

Bygger fleksibelt

– Det er viktig å bygge så fleksibelt som mulig. Hagebyen består av to og tre-roms leiligheter.
I Aspemyra vil det bli både eneboliger og leilighetsbygg. Siden vi bygger i egen regi kan vi velge hva vi skal bygge og når. Kåre Kristensen som har infrastrukturen skal være ferdig til våren, og da er det klart for oss. Vi bruker bare lokale underentreprenører, fastslår rådgiveren som er jussutdannet og som følgelig også tar seg av de juridiske spissformuleringer i forbindelse med prosjektene. Leilighetene i hagebyen er ikke Husbankfinansiert. På denne måten står kjøperne friere i bruk av bank, og prisene ligger på et plan som gjør finansieringen overkommelig.

Få tilflyttere

Det er for øvrig ikke bare ungdom som nytter høvet til å overta flotte, nye og prektige leiligheter. Men stort sett er det altafolk som bosetter seg i feltet, et gjennomsnitt av befolkningen i forhold til alder. Noen litt eldre selger sine eneboliger og flytter i leilighet, men denne gruppen utgjør ikke noen stor del av kjøperne. Noen er det også som kommer utenfra.

Solgt 30 leiligheter i år

Hoaas er i likhet med sjefen selv, Bjørn Arild Johansen, lite redd for at toppen i forbindelse med boligutviklingen i Alta nå er nådd, selv om det kanskje står noen usolgte leiligheter her og der. Siste året har entreprenøren på Aronnes solgt 30 leiligheter, nesten uten markedsføring. Og det står kjøpere til det meste som bygges på Aronnes. Området er etter hvert blitt en sentral del av Alta med nye gangveier til Sentrum, gangveier med to avstikkere. Det er ikke lengre vei fra området på Aronnes til Sentrum som fra deler av Midtbakken.

Størst i Alta

– Med det som skal igangsettes blir vi den største boligleverandøren til befolkningen i Alta. Vi er allerede i dag størst og vil i mange år fremover bli den største, sier Hoaas med ikke så liten stolthet. Akkurat det forteller også at man leverer det folk godtar i forhold til kvalitet og pris. Og når alt går så på skinner er det selvsagt ikke noen grunner til å senke farten. Skuta er også meget solid og i stand til å tåle en brottsjø bedre enn mange andre.

Aronnes Hageby

Aronnes Hageby med 68 leiligheter nærmer seg fullførelse. Noen leiligheter gjenstår og det meste er solgt.

Kommentarer

kommentarer