De første har flyttet inn i Sagali Boligfelt

sagali

I Sagali Boligfelt er det lagt til rette for etablering av 28 boligtomter og konsentrert bebyggelse med 24 boenheter. 

Feltet er delt opp i to byggetrinn. Første byggetrinn har 16 tomter som er lagt ut for salg, mange av dem er solgt. Og her har de første allerede flyttet inn. Det er fra venstre på bildet Mathias Grankulla, Dag Erlend Kristensen og Paul Håkon Nilsen. 

Byggetrinn 2 er også byggeklar. 

Her er det totalt 12 tomter. Opparbeidelse av vei, vann og avløp startet opp i februar måned 2014. VVA – anlegget i byggetrinn 1 er overlevert Alta kommune. Det er firma Arne Rasmussen AS som står for prosjektet samtidig som grunnarbeid er utført av Eriksen Maskin AS.

Kommentarer

kommentarer