– Bedre drikkevann

Tatiana Amundsen

Tatiana Amundsen, Avdelingsleder/Teknisk leder, Fishguard (tidl. Alta Lab)


 

I september ble det tatt vannprøver på Sopas av Suoppat og omegn Hytteforening. Disse prøvene viste at vannet på Sopas ikke hadde god kvalitet. Nå er nye prøver tatt, flere steder – også på Langvannet. Det for å se om vannkvaliteten er bedre på vinterstid.

Vannprøvene var testet på 1) Heterotroft kimtall som er et mål for alle mikroorganismer (bakterier, mugg og gjær) som klarer å vokse ved bestemte betingelser; 2) Koliforme bakterier som er en stor gruppen bakterier som består av en rekke bakteriearter som kan stamme fra tarmen til dyr eller mennesker, men enkelte arter kan forekomme i naturen (jord); 3) Escherichia coli er en bakterie som med sikkerhet stammer fra tarmen til mennesker eller varmblodige dyr. Prøvene fra Suoppat Øst og Langvannet ble i tillegg analysert på Intestinale enterokokker som har den viktigste kilden fra avføring, men de kan også forekomme som miljøstammer, som lever i jord og på plantemateriale, og Clostridium perfringens som er en bakterie som normalt opptrer i tarmen til mennesker og dyr. Drikkevannsforskriften fastsetter akseptable grenser for disse typer bakterier.

Resultatet av heterotroft kimtall på prøven fra Suoppat Vest var godt under akseptgrensen som er bestemt av drikkevannsforskriften på 100 per 1 ml. Prøve fra samme sted ble tatt tidligere i september og hadde mye høyere resultat. Dette kan forklares med temperaturendring: I varmere omgivelser påvises flere bakterier en i vinterperioder.

Det er fortsatt påvist koliforme bakteriene i prøven, men med mindre antall enn det var i september, og ingen E coli. Basert på disse resultatene kan vi konkludere at disse koliforme bakteriene stammer fra natur-miljø bakterier, ag antallet ble redusert pga temperaturforandring.

Prøven fra Suoppat Øst var ren med resultat på heterotroft kimtall med 4 kolonidannende enheter.

Resultater av vanntester på Langvannet var følgende: Heterotroft kimtall over 300 per ml. Slike mikroorganismer har begrenset hygienisk betydning i vann, men kan bl.a. betraktes som et mål for vannets innhold av organisk stoff (råtnende plantedeler m.v.). Høyt kimtall kan ha innvirkning på vannets lukt og smak, og gi dårlige bruksegenskaper på vannet. Det ble påvist 19 koliforme bakterier og 2 av dem var E coli. Dette tyder på forurensning og E coli er indikerer at den er fekal. Denne prøven ble testet på Intestinale enterokokker og Clostridium perfringens, men disse bakteriene var ikke påvist.

Vann som inneholder koliforme bakterier, tarmbakterier og overstiger normer for heterotroft kimtall regnes ikke som drikkevann og skal ikke drikkes uten behandlingstiltak.

Vi kan konkludere at kun én av tre prøver som var undersøkt, prøven fra Suoppat Øst tilsvarer drikkevannskvalitet på mikrobiologiske parametere.

analyseresultater

kart veivannet langvannet

 

De røde kryssene markerer hvor vannprøvene er tatt.

Kommentarer

kommentarer

Én kommentar til “– Bedre drikkevann”

Det er stengt for kommentarer.