Altalab’en på Amtmannsnes

IMG_3429

De ansatte på Altalab, fra venstre: Avdelingsleder/teknisk leder Tatiana Amundsen, kjemiingeniør Aurika Sedogubova og  kvalitetsleder Solveig Ingdal.


Altalab som tidligere holdt til på Jørginasletta har for en tid tilbake flyttet til Amtmannsnes. Nå har bedriften lokaler i det gamle Frionor-bygget samme med bl.a. Vefas. På Altalab er det tre ansatte som utfører mikrobiologiske, kjemiske, fysikalske og sensoriske analyser på f.eks. drikkevann, sjøvann, oppdrettsanlegg, slakteri, serveringssteder o.s.v.. Hovedtyngden av analysene som gjøres ved Altalab er innen mikrobiologi.

Altalab kan også være behjelpelig med å lage analysepakker for bedrifter etter krav satt av myndighetene. Videre er bedriften også behjelpelig med hygienekontroller i bedrifter, rådgiving i forbindelse med prøveplanlegging og interne kontrollrutiner.

Bedriften utfører også analyser etter krav fra myndinghetene på bl.a. listeria monocytogenes, salmonella og e.coli. med mer på bedrifter som driver med matproduksjon.

Inneklima

Dårlig inneklima på bedrifter kan bidra til sykdom og plager hos mange mennesker. De vanligste plagene er luftveisinfeksjon, hodepine, unormal tretthet, tørr hud, tørre og såre slimhinner og nedsatt arbeidsevne. Og også her er Altalab det naturlige valget når det er behov for å foreta målinger og analyser av bl.a. CO2, luftfuktighet og evnt. mugg/gjær.

Private vannkilder

En annen ting som også utføres hos Altalab er analyse av private vannkilder. Enten det er hjemme eller på hytta. Svært mange drikker vann fra egen vannlikde. Ofte er dette vannet uhygenisk, og den vanligste sykdom ved smitte er mage/tarmsykdom. Dersom man har egen vannforsyning, bør den kontrolleres med jevne mellomrom.

Vannkvaliteten på Suoppat

Ja, hva trur leserne om vannkvaliteten på Suoppat? De fleste liker nok å tru at den er av beste kvalitet? Men det trenger slett ikke å være, og i vår neste utgave vil Kronstadposten avsløre om vannkvaliteten på Suoppatjavvri er av en slik kvalitet at den anbefales, og kan drikkes uten at den må kokes først. Analysene er foretatt av Altalab – selvfølgelig!

Kommentarer

kommentarer