Støyping på Fossan bru

DSC_1502

I vår forrige utgave hadde vi bilder fra Fossan Bru øverst i Tverrelv-
dalen. Og da skrev vi at støype-arbeidet skulle utføres forrige torsdag. Nå har vi bilder fra dette arbeidet som HAK Entreprenør AS hadde anbud på og brukte Arnesen Betong AS som underleverandør på betong. Mange vil nok hevde at brua øverst i
Tverrelvdalen er en av Altas viktigste bruer. Og under Altaaksjonen høsten 1981 ble Fossan Bru faktisk førsøkt sprengt. Men dette var heldigvis ikke vellykket og noe av utbedringsarbeidet HAK Entreprenør utførte denne høsten var faktisk å reparere skaden som oppstod i forbindelse med sprengningsforsøket. Tverrelva, som brua går over, er umulig å forsere uten bru, og veien benyttes av bl.a Statkraft, skiferdrivere, reindriftsutøver og friluftsfolk.

DSC_1503

På bildet under ser man rester av det gamle brufundamentet fra brua som var i bruk på stedet før nåværende bru ble bygget i 1961. Lengere opp i Skomakerdalen var det også en trebru som ble fjernet for en del år siden. Området her ble også kaldt «Lille Detsika».

DSC_1497

DSC_1492

Fotos: Peter Johannes Arnesen.

Kommentarer

kommentarer