Mange ben å stå på

Ansatte fabrikk

Ansatte i fabrikken, fra venstre Roman Igielski, Morcim Wismiewski, Arkadiusz Tarkowski og Tomasa Wotozyk.


Thermoglass AS i Bukta har mange ben å stå på – lås, beslag og boligalarm, glass og fasader, solavskjerming, innramming, garasjeporter og butikk. Bedriften dekker mange spesielle fagområder som krever spesiell kompetanse. For å sikre rekrutteringa til bedriften har de flere lærlinger i arbeid. Fortsett å lese Mange ben å stå på