Centrum Trafikkskole flytter til Markveien 53

Kaffepause_1

Kaffepause mellom slagene. Fra venstre Per-Roar Nilsen, Stein Arvid Simonsen og Armann Pettersen.


 

Centrum Trafikkskole Alta har de siste 12 årene har de holdt til i Bjørn Wirkolas vei 11, men i månedsskiftet januar/februar skifter Centrum Trafikkskole adresse til Markveien 53. De blir da å finne i andre etasje i det «gamle» Odd Mathisen bygget – samme bygg som NAF-senteret og AE Motor. Her vil de ha både kontor og undervisningslokaler for kjøreskoleelevene. 

Fortsett å lese Centrum Trafikkskole flytter til Markveien 53