Usikkerhet i Alta skolene

I onsdagens formannskap la H, FrP og Kp et forslag for å stoppe utvidelse av Aronnes og Kaiskuru skole, samt å torpedere den vedtatte skolestrukturen som ble vedtatt av kommunestyret i juni møte. Forslaget ble vedtatt og går nå som innstilling til kommunestyret.

SV reagerer svært sterkt på at Frp, Høyre og Kp skaper ny usikkerhet for elever og foreldre ved Elvebakken og Kåfjord skole. Det samme skjer for miljøene rundt Aronnes skole og Kaiskuru skole.

Flertallet i Kommunestyret vedtok i juni hovedlinjene i Altas framtidige skolestruktur. Det skjedde etter omfattende utredning og demokratisk medvirkning fra befolkningen, inklusiv elever, foreldre og fagpersonell. Likevel velger Frp, Høyre og Kp å ta en omkamp og nye runder, og år med usikkerhet.

Forslaget til Frp, Høyre og KP er et direkte angrep på befolkningen i øst og i Kåfjord. Det er et paradoks fordi mye av utviklingen i Alta med mange nye boligfelt vi skje i østre deler av Alta de kommende år. Skolemiljøene i øst har samlet seg og står bak felles planer for utvikling.

Ronny Berg skriver på sin Facebook profil 05.11.2014 at Arbeiderpartiet i Alta forventer at alle skal stille seg lojalt bak et flertallsvedtak i skolestruktursaken, men kan glemme det. Kommunestyret er, ifølge Ronny Berg, ikke noe medlemsmøte i Arbeiderpartiet og partiene, må få lov å jobbe for å endre noe man er grunnleggende uenig i. Han mener at vi røde vil halvere fagmiljøene ved tre sentrale skoler i Alta, men Frp vil ikke være med på å rasere lærermiljøet. Varaordføreren ønsker ikke å gå med bakenden inn i fremtiden.

Hvilket belegg har Ronny Berg og Frp for å hevde at fagmiljøet ved to paralellskolen Bossekop er mye bedre enn enparallellskolene i eksempelvis Tverrelvdalen og Øvre Alta? Vi ser en betydelig nedgang i elevtallet på vestsiden av Alta, og mener Frp, Høyre og Kystparteit at vi skal starte med bussing av elever fra østre deler av kommunen for å fylle opp toparallellskoler i vest?

Nok er nok! Det er på tide at Frp, Høyre og Kp er med å skape forutsigbarhet for skolebarna og foreldre i Alta. Da vedtar man ikke usikkerhet, men forutsigbarhet. Når skal ordfører Davidsen følge opp flertallsvedtak fra kommunestyret i juni? Mangelen på respekt for demokratiet fra den politiske ledelses side synes å være totalt fraværende.

 

Tommy Berg

Leder i Alta SV

 

Tommy Berg

Tommy Berg, arkivfoto 2012

Fredag i Stabbursdalen, for en uke siden: Godt «naboskap» berget 18 reinsdyr!

Kart

Fredag for en uke siden gikk 18 rein gjennom isen på Øvre Stabbursdalsvann. Dette skjedde på ettermiddagen, når det holdt på å bli mørkt i området der kommunene Alta, Karasjok og Porsanger møtes.

Heldigvis besøkte hytteeier Yngve Kristensen fra Alta sin hytte på nedre Stabbursdalsvann denne helga. Dette visste reindriftsutøverne i området selvsagt om. Og så snart de ble oppmerksom på at flere rein hadde gått gjennom isen ble Yngve kontaktet på telefon av reineier Rasmus John Anti. Yngve Kristensen gjorde umiddelbart en båt klar på en henger. Denne ble hentet av Nils Jovnna Meløy og Nils Henrik Anti. De kjørte fra Nedre Stabbursdalsvann over Verdderyggen og til øvre del av det øverste Stabbursdalsvannet og ankom ca en time etter at det ble oppdaget at reinsdyrene hadde gått gjennom isen. Båten ble satt på vannet og dyrene ble berget i land. Dette skjedde ved hjelp av tre lassoer som ble knyttet sammen. En gjeterhund ble sent med enden av lassoen ut til iskanten der to av reingjeterne ventet i båten. Lassoen ble så festet til en og en rein som deretter ble dratt opp på isen ved hjep av 4-hjulingene som var på land. Det var fem reineeiere som deltok i redningsarbeidet.

Selv om reinene hadde ligget i isvannet i 3–4 timer så var de fleste, etter forholdene i god form og klarte seg selv, men to av dyrene var veldig nedkjølt. De ble fraktet til en lavvo i nærhet og «tint opp». Alle dyrene berget dermed livet fordi det ble reagert raskt og hytteeieren Yngve Kristensen kunne stille båt til rådighet. Det gode forholdet mellom hytteeiere og reindriftsutøverne i området får mye av æren for at dette fikk et lykkelig utfall.

Kronstadposten er også kjent med at hytteeier Kristensen inviterte reindriftsutøverne på pizza og brus på lørdagen for å feire det lykkelige utfallet dette fikk.

Disse reineierne er fra Karasjok og holder til på Stabbursnes/Snekkernes-området om sommeren. Når de flytter til vinterbeitet krysser de Stabbursdalen med Ruhkko-området og flytter på østsiden av Stabbursdalen. Men denne gangen gikk ledereinen ut på isen mot vest der tragedien holdt på å bli et faktum. De andre 17 dyrene fulgte så etter. Det er flere elveutløp i området, og dermed usikker is her til langt ut på vinteren.

Kronstadposten i Dublin

IMG_0763

Foto: Kjetil Erntsen


Hardrock Cafe-ansatte i Dublin leser Kronstad-
posten med stor interesse. Dæm skjønte ikke mye av innholdet, men sporty gjort uansett 🙂 Så da kan Irland og Dublin hakes av på verdensatlaset til Kronstadposten 🙂

Fra Kjetil Erntsen