Forlenging av rullebanen i gang!

IMG_1111

Foto: Knut Henry Nilsen


Politikerne i Alta har tatt ansvar og arbeidet med forlenging av rullebanen er nå i gang. Saken har vært diskutert i lang tid, og Avinor har ikke ønsket å prioritere dette arbeidet. Iflg. vår kjære kollega Altaposten har flygeleder og tidligere stortings-representant Oscar D. Hillgaar nå gått ut og støttet politikerne i Alta med ordfører Laila Davidsen i spissen. Han sier at det er både riktig og viktig å forlenge rullebanen, både sikkerhetsmessig og for å videre-utvikle lufthavnen. Også flyselskapet Norwegian ønsker en forlengelse velkommen med tanke på å kunne lande med fullastede 737-800 maskiner.

Medaljen for lang og tro tjeneste til Paul Inge Opgård!

IMG_3567

Bernt Berg, Paul Inge Opgård og Raymond Kames.


Som vi skrev om i vår siste utgave før ferien så hadde Paul Inge Opgård jobbet i 30 år for samme arbeidsgiver. Paul Inge startet sin yrkeskarriere som fisker før han avtjente verneplikt. Etter dette ble det noen år som brødkjører hos Svendsens Bakeri før han som 25-åring begynte han hos T. Suhr og L. Bergs sønner as, videre ble det Renovasjonsdrift as, Finnmark Gjenvinning as, FG Transport as og i dag heter Paul Inges arbeidgiver Vefas as. Hele tiden har Paul Inge hatt Bernt Berg som en av sine overordnede.

Fortsett å lese Medaljen for lang og tro tjeneste til Paul Inge Opgård!