Altalab’en på Amtmannsnes

IMG_3429

De ansatte på Altalab, fra venstre: Avdelingsleder/teknisk leder Tatiana Amundsen, kjemiingeniør Aurika Sedogubova og  kvalitetsleder Solveig Ingdal.


Altalab som tidligere holdt til på Jørginasletta har for en tid tilbake flyttet til Amtmannsnes. Nå har bedriften lokaler i det gamle Frionor-bygget samme med bl.a. Vefas. På Altalab er det tre ansatte som utfører mikrobiologiske, kjemiske, fysikalske og sensoriske analyser på f.eks. drikkevann, sjøvann, oppdrettsanlegg, slakteri, serveringssteder o.s.v.. Hovedtyngden av analysene som gjøres ved Altalab er innen mikrobiologi.

Fortsett å lese Altalab’en på Amtmannsnes