Opplevelser i Alta

I forbindelse med artikkelen «Flåtebesøk i Alta 1969» om KNM Horten (Kp nr. 23), vil jeg be om en tilføyelse. Siden mitt navn sto under artikkelen, kunne det se ut som om jeg var forfatteren. Det var ikke kommet med at forfatteren var Terje Rønning, fra Sandefjord, født i 1947. Han har vært radiooffiser til sjøss, deretter hatt lederstillinger i diverse firma, og er nå pensjonist. Fortsett å lese Opplevelser i Alta