Nornett i nye lokaler i Bossekop

Furu og Romsdal

Markedsansvarlig John Harald Furu i armene på daglig leder Bent Håvard Romsdal utenfor det gamle Aunebygget hvor hele 1. etasje er totalrenovert for selskapet.


Av en omsetning på 40 millioner henter Nornett 16 millioner fra altasamfunnet.  Det er kunder fra andre deler av landsdelen som bringer inn friske penger til Nordlysbyen.

– Vi er selvsagt stolte over å ha fått et så pass godt fotfeste utenfor egen by med mange tv- og bredbåndskunder på våre plasser i nord-Norge. I Tillegg er vi også på entreprenørsida med utbygging av fiber til andre enn oss selv; på Sørøya for Hammerfest Energi og noe i Karasjok for Luostejok Kraftlag. For andre selskaper bygger vi ut bredbåndløsningen og stanser der, mens vi til oss selv tar vare på innhold og tjenester. Utbyggingen i egne nett er fortsatt hovedbeskjeftigelsen, sier markedsansvarlig John Harald Furu. Han er for øvrig en av selskapets 27 ansatte. I fjor bygde vi egen fiber mellom Vardø og Vadsø. Nå holder vi på med å sluttføre fiberutbygginga i Østervågen i Vardø. Det er med stolthet at vi kan si at det er vår egen «graveentreprenør» Svein Thomassen AS fra Kronstad som utfører gravearbeidet for oss i østfylket.

Nye kontorer

Nå er Nornett nylig flyttet til Aune-gården i Bossekop fra Skoglund- bygget. I den nye avdelingen er 1. etasje spesialinnredet for selskapet. Lyse og trivelige lokaler med store vindusflater og rommelige kontorer.

– Bedre enn dette er det vankelig å få det. Kontorlokalene er så store at kaffen blir kald fra kantina til kontoret. Her har vi allerede funnet oss godt til rette selv om det fortsatt gjenstår litt ominnredningsarbeid i bygget, blant annet med ny ventilering.

Skiftende tider

Nornett har opplevd skiftende tider. I dag er bredbånd og TV formidleren meget oppegående og kan telle 12 større steder i landsdelen med egne nett. Foruten Alta har Nornett nettløsninger i Kirkenes, Vadsø, Vardø, Kjøllefjord, Lakselv, Setermoen, Svolvær, Kabelvåg, Fauske, Rognan og Rørvik. Dette forteller om en svært omfattende virksomhet selv om man for 10 år siden var registrert 81 steder etter oppkjøpet fra Canal Digital.

Godt fundament

– Vi har selvsagt alltid planer om ekspansjon, men kan leve meget vel med det vi har i dag. Foruten avdelingen i Alta har vi en IT konsulent på Rognan og tre montører i Kirkenes. I tillegg har vi 3 lærlinger; 1 montørlærling, 1 lærling på IT og 1 ledig lærlingestilling på «salg & service». Vi har altså et godt fundament for fremtidig virksomhet.

7500 kunder

Nornett kan pr. dags dato telle rundt 7500 kunder. Det forteller imidlertid ikke alt siden mange kunder har flere punkter som f. eks. Forsvaret på Setermoen.

Økende omsetning

– Omsetningen har økt de siste år, og vi ser selvsagt svært lyst på fremtiden. At vi er kommet inn i nye lokaler øker trivselen, i tillegg gjør det også at vi kan fortsette med ekspansjonen og at vi fortsatt kan gå nye veier, fastslår John Harald Furu. Bent Håvard Romsdal er selskapets daglige leder. Det er Jon Ivar Helgesen og Furu som besitter de største aksjepostene.

Mailinn og Jeanette

Mailinn Ellingsen, sittende, og Jeanette Holten Langaas. Mailinn Ellingsen viser nytilsatte Jeanette Holten Langaas noen av de programmer som Nornett bruker.

Kommentarer

kommentarer