1977

2015-04-13-0002

Avgangsklassen ved ungdomskolen, 1977. Øverst fra venstre lærer Tor Johnsen, Anne Turid Østnor, Ragnhild Tangen, Erika Johansson, Wenche Lise Hansen, Gretha Wirkola, Rakel Lund, Anne Marie Kristensen. Midten fra venstre Per Hugo Hansen, Øystein Killi, Laila Toft, Kristin Emaus, ukjent, Elin Tangen, Jorun Strøm Bente Johnsen. Første rad fra venstre, Siri Isaksen, Paul Kristian Olaussen, Knut Lethigangas, Jan Arne Martinsen,
Per Erik Ramstad, Bjørn Trygve Paulsen, Leif Otto Kristensen og Ronald Nilsen. Utlånt av Erika Johansson.

Kommentarer

kommentarer